Vloerverwarming

Vloerverwarming & temperatuur

Het temperatuurverschil tussen vloer en plafond bedraagt, gemeten op ca. 20cm boven de vloer en ca. 20cm onder het plafond, bij vloerverwarming slechts 1 à 2 °C. Bij verwarming door middel van radiatoren en convectoren zijn verschillen van 4 à 7 °C mogelijk.

De temperatuursverdeling in een ruimte met vloerverwarming cv benadert heel sterk de ideale temperatuursverdeling. De temperatuursverdeling bij toepassing van een conventionele warmwater verwarmingsinstallatie blijkt daarentegen minder ideaal te zijn.

Extra vermogen

Extra verwarmingsvermogen kan worden gerealiseerd door het aanbrengen van zogenaamde ‘randzones’ in de vloer of de plaatsing van een of meer extra radiatoren/convectoren. In een randzone wordt in de vloer een zone gecreëerd waar de oppervlakte temperatuur een hogere waarde heeft.

Deze waarde mag echter niet meer bedragen dan 35°C. De breedte van een randzone mag nooit groter zijn dan 1 meter. Extra vermogen bijplaatsen kan ook middels wandverwarming.

downloaden brochure mr tegels
grootste assortiment tegels
preload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload imagepreload image